Egitim ve Konferanslar

Aldığım Transaksiyonel Analiz ve Bütüncül Psikoterapi Eğitimleri:

 1. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı 101 Katılım Belgesi, İzmir, 2010.
 2.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı 202 “Ego Durumları“ Katılım Belgesi, İzmir, 2010.
 3.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı 202 “Kendi Kendine Yeniden Anne Babalık“ Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 4. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Güç; İletişim ve İlişki“  Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 5.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “İletişim Kapıları ve Oyunlar“ Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 6.   Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Sembiyoz“ Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 7.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Grup Oluşumu ve Liderlikte TA Uygulamaları“ Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 8.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Oyunlar“ Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 9.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “TA Danışma Becerileri 1“ Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 10.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “TA Danışma Becerileri 2“ Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 11.  TA 101 Sınavı Başarı Belgesi, İzmir, 2013.
 12. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Injunction, Drivers and Personality Adaptation“ by Julie Dora Hay, Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 13.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Integrative and Relational Transactional Analysis; Psychological Survival Reactions, Implicit Experiental Conclusions, and Explicit Decisions; Methods in the Treatment of Life Script“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 2013.
 14. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Profesyonel Uygulayıcı Olarak Transaksiyonel Analizi Nasıl Kullanıyoruz?“ by Julie Hay, Katılım Belgesi, İstanbul, 2014.
 15.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Integrative and Relational Transactional Analysis; Psychotherapy of Loss and Grief“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 2015.
 16.  International DTA (Develeopmental Transactional Analysis) Webinars. Uluslararası Sertifikalı Online Web Seminerleri, 90 saat, by the organisation of Julie Dora Hay, 2014 – 2015.
 17.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Integrative and Relational Transactional Analysis;Affect-Confusion, Relational Conflicts and Attachment Disruptions: Psychotherapy of Borderline Disorder”“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 3,4,5,6 Aralık 2015.
 18.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “Integrative and Relational Transactional Analysis “Developmental and Relational Attunement” by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 27,28,29,30 Mayıs 2016.
 19.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Internal Criticism, Adaptation, and Isolation: Psychotherapy of Intrapsychic Conflict“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 1,2,3,4 Aralık 2016.
 20. Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Dreams, fantasies and illusions – rüyalar, fantaziler ve ilüzyonlar“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 1-2-3 Mayıs 2017.
 21.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ In-Depth Experiential Psychotherapy Workshop – Derinlemesine Yaşantısal Psikoterapi Atölye Çalışması“ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 1-2-3 Aralık 2017.
 22.  Transaksiyonel Analiz Sertifika Programı “ Touch, Movement and Physical Expression: The Body in the Therapy – Dokunma, Hareket ve Fiziksel Dışavurumlar: teraide Vücut “ by Richard Erskine, Katılım Belgesi, İzmir, 18-19-20 Mayıs, 2018.

 

 

Diğer Eğitimler:

 1. 2. Soyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım Belgesi, 1995.
 2. Modüler Terapi Kursu Katılım Belgesi, Çanakkale, 1996.
 3. III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım Belgesi, Çanakkale, 1996.
 4. Aile Yaşam Dönemleri ve Sorunları konulu kursa Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1997.
 5. IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Katılım Belgesi, Adana, 1997.
 6. İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu Çalışma Grubu Katılım Belgesi, X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 1998.
 7. XXIII. Grup Psikoterapileri Sempozyumu Grup Üyesi Katılım Belgesi, Bergama, 1998.
 8.  Çocuklarda Klinik Nöropsikoloji Testleri Çalışma Grubu Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği, Uluslararası Eğitim Etkinlikleri, Ankara, 1998.
 9.  Yüksek Eğitim/Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu Katılım Belgesi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 1998.
 10.  Gelişim Özellikleri ve Sorunları Semineri Katılım Belgesi, Antalya, 1998.
 11.  Psikofarmakoloji Çalışma Grubu Katılım Belgesi, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1999.
 12.  Kriz ve Krize Müdahale Eğitimi Katılım Belgesi, Ankara Üniversitesi, 1999.
 13.  V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Katılım Belgesi, Ankara, 1999.
 14.  VI. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu Teşekkür Belgesi, İstanbul, 2002.
 15.  Sınav ve Ergenlik: Eğitimcinin Rolü. Atılım Üniversitesi, Ankara, 2004.
 16.  XII. European Conference on Develeopmental Psychology Katılım Belgesi, İspanya, 2005.
 17.  XVI. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Katılım ve Teşekkür Belgesi, Antalya, 2006.
 18.  Okul Başarısını ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Semineri Katılım belgesi, Doğu akdeniz Üniversitesi, Ankara, 2006.
 19.  Stress-Diathesis Models of Depression and Self-Esteem: Implications for Counselors Çalışma Grubu Katılım Belgesi, İzmir, 2007.
 20. Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri konulu 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Katılım Belgesi, Ankara, 2008.
 21.  Eğitimde Yeni Ufuklar IV: Hizmet İçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu Katılım Belgesi, Ankara, 2008.
 22. 1. Uluslararası Üstün yetenekliler Sempozyumu Eğitimi Katılım belgesi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2010.
 23.  5. Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Konferansı, Yaşayan Öğrenen Okul: Reggio Emilia, PYP ve Proje Yaklaşımı, Katılım Belgesi, İzmir, 2011.
 24.  Making PYP Happen Katılım Belgesi, İzmir, 2012.
 25.  Oyun Terapisi Eğitimi Katılım Belgesi, İzmir, 2012
 26. Ways to Learn Through Inquiry“ Semineri Katılım Belgesi, Işıkkent Eğitim Kampusü, 7. Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, İzmir, 2013.

 

 

 

Bütüncül Psikoterapinin kurucusu Richard Erskine ile

Yorumlar kapatıldı.